Szanowni Państwo,

osoby zainteresowane podjęciem współpracy z naszą Spółką prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

praca@maxima-fides.pl

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami w zależności od aktualnych potrzeb rekrutacyjnych.

Przesyłając dokumenty aplikacyjne, prosimy o zamieszczenie w nich poniższej zgody:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BBU Maxima Fides Sp. z o.o.,  zawartych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych, w tym mojego wizerunku na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie w przesłanych dokumentach także następującej zgody:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BBU Maxima Fides Sp. z o.o., zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w tym mojego wizerunku na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

Złożenie dokumentów aplikacyjnych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy, którą może w każdym momencie wycofać pisząc na adres iod@maxima-fides.pl.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami:

Jeśli w dokumentach aplikacyjnych znajdują się dane o szczególnej kategorii (np. informacje o stanie zdrowia), to prosimy o dopisanie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych o szczególnej kategorii o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych o szczególnej kategorii zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez BBU Maxima Fides Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 91, 90-613 Łódź. Zgodę mogę cofnąć w każdym momencie wycofać pisząc na adres iod@maxima-fides.pl. jako potencjalnego pracodawcy dla celów związanych z uczestnictwem w danym procesie rekrutacyjnym. Zgodę mogę cofnąć w każdym momencie wycofać pisząc na adres iod@maxima-fides.pl. Brak zawarcia powyżej klauzuli w sytuacji zawarcia w aplikacji danych o szczególnej kategorii spowoduje usunięcie CV, tym samym brak możliwości rekrutowania na wskazane stanowisko.

W przypadku zainteresowania przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w przesyłanej aplikacji CV w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez BBU Maxima Fides Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 91, 90-613 Łódź. Zgodę mogę cofnąć w każdym momencie wycofać pisząc na adres iod@maxima-fides.pl. Aplikacje, które nie zawierają powyższej klauzuli po zakończonym procesie rekrutacyjnym są usuwane.

Administratorem Danych Osobowych jest BBU Maxima Fides Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 91, 90-613 Łódź. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@maxima-fides.pl. lub korespondencyjnie pisząc na adres Spółki z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych”.
Dane osobowe znajdujące się w dokumentach aplikacyjnych, dane o szczególnej kategorii (w sytuacji ich podania) oraz dane osobowe przeznaczone na przyszłe cele rekrutacji (w sytuacji wyraźnego oświadczenia kandydata do pracy) są przetwarzane na podstawie zgody (odpowiednio art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

-uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko lub/i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

-uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.
Dane osobowe mogą być pomiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), a także nie będą profilowane, w tym nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.