Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej wymaga obecnie posługiwania się tzw. kredytem kupieckim. Niestety niestabilna sytuacja na rynku oraz wzrastająca konkurencja, skutkują coraz większą liczbą bankructw. Aby zabezpieczyć interesy firmy, w przypadku wyrażania przez nią zgody na odroczony termin płatności należności handlowych, można skorzystać ze specjalnego rozwiązania ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie tzw. kredytu kupieckiego występuje w dwóch podstawowych wariantach. W pierwszym ubezpieczenie zawiera kredytodawca (np. dostawca, producent) w odniesieniu do należnych mu płatności – od wszystkich kontrahentów. W drugim natomiast, w odniesieniu do jednego konkretnego płatnika.

BBU Maxima Fides pomaga w takim skonstruowaniu umowy ubezpieczenia należności, aby przy pełnej optymalizacji kosztów zapewnić jak najszerszy zakres ochrony. Negocjujemy także z zakładami ubezpieczeń w przypadku szczególnie trudnych relacji kontraktowych łączących naszych Klientów z podmiotami zagranicznymi.