• optymalizacja kosztów związanych z obsługą ubezpieczenia
 • optymalizacja nakładów związanych z organizacją pracy
 • redukcja kosztów własnych w cyklu ubezpieczeniowym
 • pełne rozeznanie w rynku ubezpieczeniowym oraz w produktach ubezpieczeniowych
 • pełna obsługa - administrowanie procesu likwidacji szkód
 • pełne bezpieczeństwo przy realizacji programu zarządzania ryzykiem.
 • identyfikacja potencjalnych ryzyk podlegających ubezpieczeniu
 • koncepcja programu ubezpieczeniowego
 • przygotowanie zapytań ofertowych
 • negocjowanie warunków umów ubezpieczenia
 • opracowania analiz porównawczych ofert Ubezpieczycieli
 • udział w postępowaniu przy likwidacji szkody
 • kontrola wznowień ubezpieczenia
 • gromadzenie i analiza danych o Towarzystwach Ubezpieczeniowych.
 • budowa i wdrożenie kompleksowego programu ubezpieczenia
 • prewencja i profilaktyka
 • ocena ryzyka
 • serwis ubezpieczeniowy
 • likwidacja szkód
 • szkolenia (załoga, kadra menedżerska).

Każdy z modułów stanowi niezależną całość, przy czym Klient ma prawo wyboru dowolnej ich liczby lub skorzystanie z wszystkich usług.

Działania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia uwzględniającego zaakceptowany przez Klienta Indywidualny program kompleksowego ubezpieczenia
 • wstępne oszacowanie wielkości zamówienia na podstawie przyjętego programu indywidualnego
 • współpraca z zespołem odpowiedzialnym u Klienta za przygotowanie zamówienia
 • stworzenie projektu umowy o wykonanie zamówienia publicznego - zawartej z oferentem wyłonionym w trybie przetargu do udzielania ochrony ubezpieczeniowej
 • udzielanie oferentom dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia
 • na życzenie Klienta - udział w pracach Komisji Przetargowej
 • sporządzenie pisemnej opinii na temat złożonych ofert, dla potrzeb prac Komisji Przetargowej
 • doprowadzenie do podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego
  z ubezpieczycielem wyłonionym w trybie przetargu.

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. informuje o ogłoszonym postępowaniu na "Ubezpieczenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. na okres od 16.11.2013 do 15.11.2014r."

Informacje o zamówieniu
Szczegółowe informacje