E-Usługi

Ubezpieczenie OC Funkcjonariuszy publicznych


Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides w swojej pracy wykorzystuje nowoczesne narzędzia informatyczne.

Jesteśmy właścicielem platformy ubezpieczeniowej dedykowanej do współpracy ze stowarzyszeniami, grupami zawodowymi oraz pracownikami naszych Klientów.

Intencją e-Usługi jest wynegocjowanie z Ubezpieczycielem przez Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides jednolitego produktu dla danej grupy (np. funkcjonariuszy publicznych) ubezpieczenia (np. odpowiedzialności cywilnej), które można zawrzeć za pośrednictwem Internetu.