Kim jest i co robi broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy działa wyłącznie w interesie i na zlecenie Klienta, poszukując w jego imieniu ochrony ubezpieczeniowej. W przeciwieństwie do agenta, broker nie może reprezentować zakładów ubezpieczeń i zachowuje od nich pełną niezależność.

Rolą brokera jest opracowanie programu ubezpieczenia odzwierciedlającego realne potrzeby Klienta. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest audyt dotychczasowych ubezpieczeń, następnie tworzony jest indywidualny program ubezpieczeniowy. W kolejnym kroku uzyskiwana jest jak największa liczba ofert od zakładów ubezpieczeń w celu zapewnienia konkurencyjności, na podstawie których sporządzone zostaje ich porównanie.

W następnym etapie broker ubezpieczeniowy przygotowuje rekomendację, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. Istotnym zadaniem brokera jest także nadzór nad realizacją zawartej umowy ubezpieczenia.

Podstawa prawna działalności brokerskiej

Warunkiem rozpoczęcia wykonywania działalności brokerskiej jest posiadanie wysokich kwalifikacji potwierdzonych uzyskaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje również nadzór nad wszystkimi jego działaniami. Osoba wykonująca czynności brokerskie musi mieć zdany państwowy egzamin brokerski. Broker podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, co zapewnia dodatkową ochronę jego klientom.

Zapraszamy – doświadczony broker ubezpieczeniowy Maxima Fides Warszawa.