Broker ubezpieczeniowy działa wyłącznie w interesie i na zlecenie Klienta, poszukując w jego imieniu ochrony ubezpieczeniowej. W przeciwieństwie do agenta, broker nie może reprezentować zakładów ubezpieczeń i zachowuje od nich pełną niezależność.

Zawód brokera ubezpieczeniowego ma wieloletnią tradycję wywodząca się z XV-wiecznej Anglii,
a osoby go wykonujące cieszyły się nieposzlakowaną opinią i zaufaniem.

Na mocy ustawy Z 1990r. przywrócono w Polsce możliwość wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego.

Rolą brokera jest opracowanie programu ubezpieczenia odzwierciedlającego realne potrzeby Klienta, uzyskanie jak największej liczby ofert od zakładów ubezpieczeń w celu wykreowania konkurencji, a następnie sporządzenie ich porównania. Jako broker ubezpieczeniowy zobowiązani jesteśmy do przygotowania rekomendacji, za która ponosimy pełną odpowiedzialność. Istotnym zadaniem brokera jest także nadzór nad realizacją zawartej umowy ubezpieczenia.

Warunkiem rozpoczęcia wykonywania działalności brokerskiej jest posiadanie wysokich kwalifikacji, potwierdzonych uzyskaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje również nadzór nad wszystkimi jego działaniami. Broker podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, co zapewnia dodatkową ochronę jego klientom.