• Identyfikacja potrzeb ubezpieczeniowych
  • Audyt dotychczas funkcjonujących ubezpieczeń
  • Kompleksowy program ubezpieczeniowy
  • Zamówienie publiczne na wybór zakładu ubezpieczeń
  • Bieżący nadzór nad realizacją umowy
  • Wsparcie w procesie likwidacji szkód i obsługi roszczeń

Obecnie wyższe uczelnie dysponują nie tylko potencjałem intelektualnym kadry naukowej, lecz także bardzo specjalistycznym sprzętem, który służy prowadzeniu badań. Aby uczelnie wyższe mogły poświęcić się wyłącznie swej statutowej misji, warto zadbać o zawarcie umów ubezpieczenia chroniących budżet uczelni przed niespodziewanymi wydatkami w przypadku powstania szkody.

BBU Maxima Fides od lat doradza przy konstruowaniu programów ubezpieczeniowych skierowanych do uczelni wyższych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno posiadane mienie, odpowiedzialność cywilną, a także program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skierowany do pracowników i studentów.