• Audyt ubezpieczeniowy
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

BBU Maxima fides specjalizuje się w tworzeniu programów ubezpieczenia dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń.

Proponowane przez BBU Maxima Fides rozwiązania ubezpieczeniowe dla stowarzyszeń należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich odnosi się do stowarzyszenia jako organizacji, natomiast druga dedykowana jest indywidualnemu ubezpieczeniu stowarzyszonych członków.

Za naszym pośrednictwem ubezpieczeniem objętych jest około 100 000 członków różnych organizacji, a procesie wdrożenia i obsługi ubezpieczenia wykorzystywane są narzędzia logistyczne zarówno tradycyjne jak i elektroniczne.