• Ocena ryzyka związanego z posiadanym przez jednostkę administracyjną mieniem i prowadzoną działalnością.
  • Opracowanie dostosowanego do potrzeb Programu Ubezpieczeniowego.
  • Wsparcie w procesie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela.
  • Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia w trakcie ich realizacji.
  • Szkolenia dla wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego pracowników
  • Nadzór nad umowami, które powinny być zawierane przez podmioty współpracujące ze spółką.

Cechą charakterystyczną spółek samorządowych są szczególne zależności łączące je z organem założycielskim – samorządem terytorialnym. Spółki te podczas wydatkowania środków budżetowych podlegają przepisom ustawy prawo zamówień publicznych.

Zróżnicowane działania spółek miejskich powoduje, ze w sposób odmienny należy dobierać ochronę w np. zakładach wodociągowych, przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.

Maxima Fides dzięki długoletniej współpracy z podmiotami sektora publicznego, posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na skonstruowanie programu ubezpieczenia adekwatnego do ryzyk towarzyszących działalności.

BBU Maxima Fides podczas współpracy ze spółkami miejskimi szczególną uwagę poświęca ubezpieczeniu odpowiedzialności władz spółki.