• Audyt ubezpieczeniowy
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

BBU Maxima Fides w odpowiedzi na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych opracowało program, który swym zakresem obejmuje:

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółdzielni

Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółdzielni

Program ubezpieczenia mieszkań spółdzielców

BBU Maxima Fides w oparciu o specjalistyczne cenniki pomaga w określeniu sumy ubezpieczenia zasobów mieszkaniowych w wysokości pozwalającej na ich odtworzenie w przypadku wystąpienia szkody.