• Audyt ubezpieczeniowy (z uwzględnieniem raportu przygotowanego przez inżyniera ryzyka)
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

Przedsiębiorstwa z sektora przemysłu włókienniczego działają w warunkach dużej konkurencyjności, posiadają często zagranicznych kontrahentów (zarówno dostawców jak i odbiorców), a do prowadzenia swojej działalności wymagają użycia specjalistycznych maszyn i linii produkcyjnych o zaawansowanej technologii.

BBU Maxima Fides oprócz podstawowych ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej, pomaga firmom przemysłu włókienniczego w wynegocjowaniu odpowiednich warunków ubezpieczenia towarów w transporcie (krajowym i zagranicznym), ubezpieczenia odroczonych należności handlowych, a także ubezpieczenie kolekcji, organizowanie i uczestniczenie w targach, pokazach mody i innych imprezach branżowych.