• Audyt ubezpieczeniowy (z uwzględnieniem raportu przygotowanego przez inżyniera ryzyka)
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

Ze względu na fakt, ze głównymi odbiorcami produktów przemysłu spożywczego są osoby fizyczne. Podstawowym ryzykiem jest zatem odpowiedzialność za wytworzony produkt, a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi posiadać adekwatną do potencjalnych roszczeń sumą gwarancyjną

Współpraca z BBU Maxima Fides zapewni wynegocjowanie rozwiązań zapewniających kompleksową ochronę w odniesieniu do ponoszonej przez przedsiębiorstwo ryzyka, z uwzględnieniem pokrycia dla szkód powstałych w wyniku przerwy w dostawie prądu, szkód polegających na utracie i zniszczeniu produktów wskutek rozmrożenia lub nieutrzymania odpowiedniej temperatury a także awarii i uszkodzeń linii produkcyjnych.