• Audyt ubezpieczeniowy (z uwzględnieniem raportu przygotowanego przez inżyniera ryzyka)
 • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
 • Doradztwo ubezpieczeniowe
 • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
 • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
 • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

W proces inwestycyjny włączonych jest wiele podmiotów i wiele interesów majątkowych. Prawidłowe ubezpieczenie przedsiębiorstw budowlanych należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo, przy uwzględnieniu zakresu odpowiedzialności przedsiębiorstwa na poszczególnych etapach realizacji procesu inwestycyjnego w tym za mienie własne oraz powierzone, odpowiedzialność za działania własne oraz podwykonawców wobec osób trzecich.

Ze względu na znaczne zaangażowane kapitału w proces inwestycyjny powszechną praktyką jest żądanie przez inwestora przedstawienia gwarancji przez wykonawcę (firmę budowlaną).

BBU Maxima Fides wypracowało korzystną dla przedsiębiorstw budowlanych formę umów ramowych zapewniających im stały dostęp do wymaganych gwarancji.

Wieloletnia praktyka w dziedzinie ubezpieczeń oraz znajomość Warunków Kontraktowych opracowanych przez Międzynarodowa federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC) zapewnia firmom budowlanym profesjonalne doradztwo w całym cyklu procesu budowlanego.

 • Audyt ubezpieczeniowy (z uwzględnieniem raportu przygotowanego przez inżyniera ryzyka)
 • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
 • Doradztwo ubezpieczeniowe
 • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
 • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
 • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

W związku z dynamicznym wzrostem ilości oddawanych do użytku nowych dróg i autostrad powstało wiele firm zajmujących się utrzymaniem pasa drogi w należytym standardzie.

BBU Maxima Fides jako wieloletni broker Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, opracowało specjalny program ubezpieczeniowy odpowiadający potrzebom przedsiębiorstw zajmujących się utrzymaniem pasa drogi.