• Ocena ryzyka związanego z posiadanym przez jednostkę administracyjną mieniem i prowadzoną działalnością.
  • Opracowanie dostosowanego do potrzeb Programu Ubezpieczeniowego.
  • Wsparcie w procesie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela.
  • Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia w trakcie ich realizacji.
  • Szkolenia dla wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego pracowników
  • Nadzór nad umowami, które powinny być zawierane przez podmioty współpracujące ze spólką.

Specyfika działalności prowadzonej przez porty lotnicze wymaga szczególnej wiedzy i wiąże się z podwyższonym ryzykiem i odpowiedzialnością.

Ubezpieczenia portów lotniczych należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo. Zarówno w odniesieniu do posiadanego przez nie mienia (w tym wysokospecjalistycznego sprzętu i pojazdów), odpowiedzialności cywilnej na którą składa się ubezpieczenie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej zarówno obowiązkowe jak i dobrowolne.

Maxima Fides dzięki długoletniej współpracy z portami lotniczymi, posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na skonstruowanie programu ubezpieczenia adekwatnego do ryzyk towarzyszących działalności. Istotne dla skuteczności ochrony ubezpieczeniowej jest dobranie odpowiedniej wysokości sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, a także odzwierciedlające faktyczne zagrożenie ubezpieczenie ryzyka terroryzmu.

Z punktu widzenia władz portów lotniczych bardzo ważne jest także zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności ponoszonej w związku z piastowanym stanowiskiem.