• Audyt ubezpieczeniowy (z uwzględnieniem raportu przygotowanego przez inżyniera ryzyka)
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

Zagrożenia wynikające z tytułu prowadzenia działalności dotyczą każdego przedsiębiorcy bez względu na wielkość i zakres funkcjonowania na rynku.

Doradztwo ubezpieczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw ma dla nas szczególne znaczenie. Od wielu lat jesteśmy świadkami rozwoju sektora prywatnego biznesu oraz wzrostu świadomości w odniesieniu do potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.

BBU Maxima Fides podchodzi indywidualnie do każdego przedsiębiorcy, szukając ochrony ubezpieczeniowej dostosowanej do jego potrzeb i możliwości finansowych.

Każdemu klientowi zapewniamy współprace z dedykowanym brokerem, który w każdej chwili służy radą i pomocą w zakresie zawierania i obsługi ubezpieczeń.