• Audyt ubezpieczeniowy
  • Wykorzystanie dźwigni wolumenu
  • Uzyskanie lepszych warunków umownych
  • Oszczędność czasu
  • Uproszczenie procedur

Grupa zakupowa jest dobrowolnym zrzeszeniem podmiotów, które mają ekonomicznie uzasadniony wspólny cel w zakupie towaru lub usługi z tej samej grupy lub kategorii, na jak najkorzystniejszych warunkach.

Grupa ma swoją siłę wynikająca z dźwigni wolumenu, jednakże indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników są równie ważne.

BBU Maxima Fides oferuje możliwość stworzenia grupy zakupowej dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów działających w ramach określonej branży oraz osób indywidualnych mających tożsamą potrzebę ubezpieczenio