• Audyt ubezpieczeniowy (z uwzględnieniem raportu przygotowanego przez inżyniera ryzyka)
  • Program kompleksowego ubezpieczenia do specyfiki działalności
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Monitorowanie rynku pod kątem nowych produktów ubezpieczeniowych
  • Bieżące administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia i procesem likwidacji szkód
  • Wsparcie przy opracowywaniu procedur zarządzania sytuacją kryzysową, ciągłości działania i wycofania produktu z rynku

Polskie firmy spedycyjne są liderem świadczenia usług w tym zakresie na rynku europejskim. W tym sektorze odpowiednio skonstruowane ubezpieczenia dają szczególną gwarancję bezpiecznego działania. Prawidłowa konstrukcja umowy ubezpieczenia floty pojazdów sprzyja nie tylko ochronie ubezpieczeniowej w zakresie ac i oc, ale również w zakresie prawidłowego zarządzania kosztami utrzymania floty pojazdów.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora oraz ubezpieczenie CARGO (przewożonych towarów) zapewnia przedsiębiorcy ciągłość działania również w przypadku roszczeń skierowanych przez jego kontrahentów i osoby trzecie.