Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych
Maxima Fides Sp. z o.o.

Centrala w Łodzi

ul. Gdańska 91
90-613 Łódź

Sekretariat
nr tel.  (42) 636 64 98
nr tel. (42) 636 64 99
nr faxu (42) 636 65 02

mail: sekretariat@maxima-fides.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

 

 

Oddział w Warszawie

ul. E. Ciołka 17, lok. nr 400
01-445 Warszawa,

Sekretariat
nr tel. (22) 883 41 40
nr faxu (42) 636 65 02

mail: sekretariat.warszawa@maxima-fides.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Skontaktuj się z nami:

 

Imię i Nazwisko *

Adres email *

Treść wiadomości


 

Siedziba Firmy

Oddział w Warszawie

Administratorem danych osobowych jest  BBU Maxima Fides Sp. z o.o.e-mail: sekretariat@maxima-fides.pl (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych adres korespondencyjny: Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa, e-mail: iod@maxima-fides.pl. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu tj. w prawnie uzasadnionym interesie Spółki, rozumianym jako bieżący kontakt z Klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych – przez okres … [konieczne jest ustalenie okresu, przez jaki dane osobowe miałyby być konieczne do archiwizowania przez Spółkę zgodnie z wewnętrznymi potrzebami.Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu usprawnienia kontaktu z Klientem.